Kariéra | UNIPAS.com
Za úspešnými spoločnosťami stoja spokojní zamestnanci.

Kreativita v technologických riešeniach?

U nás áno. Podporujeme nekonvenčné myslenie, prijímame nové názory, sme otvorení akýmkoľvek inovatívnym návrhom. Kreatívne myslenie nie je u nás prekážkou, ale výhodou.

Budete rásť s nami, pretože my rastieme vďaka vám

Naši zamestnanci pravidelne prechádzajú školeniami a workshopmi, vďaka ktorým je možný rozvoj ich schopností a taktiež kariérny postup. Vieme, že len ľudia, ktorí budú svojej práci naozaj rozumieť, ju môžu vykonávať s radosťou a majú motiváciou posúvať ďalej seba aj celú spoločnosť.

Zamestnanecké benefity

Ponúkame rôzne pracovné benefity, vďaka ktorým vám zjednodušíme prácu a pomáhame k vášmu odbornému rastu.

AKTUÁLNE HĽADÁME NOVÝCH KOLEGOV

Voľné pracovné pozície

Staňte sa naším OBCHODNÝM ZÁSTUPCOM

Oslovila vás naša spoločnosť a stotožňujete sa s našimi 
vysokými nadnárodnými štandardmi a princípmi produkcie? 

Našich zamestnancov vnímame ako cenný kapitál firmy a preto pre nich zabezpečujeme nielen spravodlivé a konkurencieschopné platové podmienky, ale aj možnosti pre vzdelávanie a odborný rozvoj.  UNIPAS  sa angažuje v dodržiavaní všetkých potrebných bezpečnostných opatrení a poskytuje primeranú ochranu pred rizikami spojenými s pracovnými úkonmi.

Podpora duálneho vzdelávania je pre nás záväzkom voči budúcim generáciám a vzdelávacím inštitúciám. Spolupráca so školami prináša mnoho výhod. Pre vzdelávacie inštitúcie to znamená možnosť tesnej spolupráce s priemyselným sektorom a prispôsobenie výučby aktuálnym potrebám trhu práce. Študenti, ktorí sa zúčastňujú duálneho vzdelávania pod našim vedením, majú jedinečnú príležitosť získať reálne skúsenosti a zručnosti, ktoré ich pripravia na úspešný prechod do pracovného života.