Myslíme na ekológiu | UNIPAS.com
Životný cyklus ocele a plastu z pohľadu udržateľnosti

Plast

Pri správnej údržbe a bez nadmerného zaťažovania môžu plastové kontajnery vydržať v priemere od 5 do 10 rokov. Ich životnosť môže byť ovplyvnená mnohými faktormi napr. ak sú vystavené extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo častému preťažovaniu.

Plast sa postupne stane krehkým a náchylným na poškodenie a životnosť plastových kontajnerov sa môže výrazne skrátiť.

Plasty sa môžu recyklovať viackrát, avšak po každom recyklačnom cykle sa ich kvalita a vlastnosti môžu postupne zhoršovať.

Oceľ

Oceľové kontajnery vynikajú svojou dlhovekosťou, ktorá prevyšuje plastové alternatívy niekoľkonásobne. Vďaka ich robustnej konštrukcii a odolnosti voči vonkajším vplyvom sú dlhodobou investíciou do udržateľnosti a efektívnosti. Ich životnosť je výrazne dlhšia, čím prispievajú k zníženiu potreby častého nahradzovania a tým pádom aj k zníženiu odpadu.

Navyše, oceľ, ako materiál, sa dá po skončení životnosti kontajnera recyklovať, čo znamená, že jeho časti môžu byť opätovne použité na výrobu nových produktov. To z oceľových kontajnerov robí ekologicky zodpovednejšiu voľbu v porovnaní s plastovými variantmi, ktoré sa ťažšie recyklujú a často končia ako odpad na skládkach.

Partnerstvom so spoločnosťou UNIPAS sa pripájate k nášmu záväzku voči životnému prostrediu - zakúpením a používaním našich IBC kontajnerov podporujete ekologickejší kolobeh vo vašom dodávateľskom reťazci.